Да, Energywater® Mineral Water Doctor се инсталира при главната точка на водоподаването на топлата и студената вода към дома. Най-често след водомера. Монтажът не е сложен, но все пак понякога пространството (при водомерите) е ограничено и монтажът може да бъде по-трудоемък. За домашни нужди е достатъчен уред с диаметър 3/4″, евентуално уред с диаметър 1/2″.
Уредът Energywater® Mineral Water Doctor се монтира или след водомера, или след главния пусков кран, съответно зад регулатора на налягането при главната точка на водоподаването за еднофамилните къщи. Може да се монтира и направо във водомерната шахта. Уредът може да се инсталира когато и да е, но все пак при нов строеж е добре работата да се съгласува с водопроводните техници, за да може евентуалният монтаж на уреда да се направи на един път, заедно с водопровода.
За правилното функциониране на водомера би следвало след него да има отсечка от права водопроводна тръба с размер около 15 см., за да работи правилно измерването на водомера. Със своята конструкция Energywater Mineral Water Doctor е произведен така, че може да бъде монтиран и непосредствено след водомера, що се отнася до отсечката „от права водопроводна тръба“.
Да. Монтажът след водомера във водомерната шахта е най-простият вариант за инсталиране на Energywater® Mineral Water Doctor. Нито влажната среда, нито евентуалното затопляне на уреда от контакта с подпочвени води не пречи на функционирането на устройството.
Уредът Energywater® Mineral Water Doctor не променя физико-химическия състав на водата. Пробите показват, че няма измерена разлика във физико-химичните свойства на водата пред и след уреда. Твърдостта на водата остава еднаква, но все пак се променя формата, под която се проявява твърдостта. Тази промяна, или иначе казано – стабилизацията на твърдостта, води до изразително повишаване на хигиенните качествени характеристики на водата и на водопроводната вода.
Като първоначален признак можете да наблюдавате „поведението“ на водата в електрическата кана. Налепите, с които сте свикнали, повече няма да се появят. Варовиковите седименти ще станат по-меки, няма да се образуват слоеве от калцит и ако е трябвало преди да чистите каната с оцет всяка седмица, този път ще ви стигне малко оцет веднъж в месеца. При новите строежи ефектът е мигновен и се забелязва и в другите съоръжения по водопровода. Почистването е по-лесно, наносите и налепите се почистват без химия и там, където водата тече (тоалетни, перлатори, писоари и др.) се наблюдава ефектът на самопочистването, така че повърхностите запазват гладкостта си. Водата в каните остава прясна за по-дълго време. При по-старите системи, които вече съдържат различни наноси, процесът на почистване трае 3-6 месеца, докато наносът от водопровода не се изчисти и не се образува новият, хигиенично безвредният микрофилм Energywater®.
Уредът Energywater® Mineral Water Doctor изисква минимална поддръжка. Тя се състои най-вече в контрола на уплътненията на свръзките, както и в контрола на вътрешността на уреда. Ако пред уреда не е инсталиран филтър за механични отпадъци, препоръчваме вътрешността му да се контролира веднъж годишно. Ако евентуално вътре са попаднали някакви утаечни съставки, достатъчно е да проплакнете тръбата или според случая да я изплакнете с воден разтвор на оцет. Ако няма проблем с утайката, интервалът на контрола и поддръжката може да се удължи.
Когато калциевият карбонат, съдържащ се във водата, се преобразува с помощта на Energywater® Mineral Water Doctor в нова форма (в арагонит), способността му да образува наноси се понижава във всички водопроводни участъци, включително и в тези за отпадъчна вода. Съответно водопроводната мрежа за отпадъчните води, както и самият резервоар на ПСОВ няма да имат наноси и поддържането им ще бъде чувствително по-лесно. Нищо във водата не се променя химически, точно обратното – нуждата от химически препарати в домакинството (прахове за пране, почистващи препарати) ще бъде чувствително по-малка. Това рязко ще подобри биологичния процес в домашната Ви пречиствателна станция, защото тя ще има много по-малко химия в отпадъчната вода.
Уредът Energywater® Mineral Water Doctor е конструиран така, че да променя формата на калциевия карбонат в арагонит. Тази промяна е ключова за всички положителни характеристики на пречистената вода. Не отстранява нито хлора, нито нитратите, нито останалите химически съединения, намиращи се в тръбите.
Въздействието на уреда Energywater® Mineral Water Doctor не може да се сравни с хлорирането, нито с въздействието на УВ лампи за дезинфекция със средно налягане. В нашата практика сме установили, че в пречистената вода възможността за размножаване на бактериите е по-ниска. Това се проявява в по-слабата миризма на застоялата вода, както и в намаляването на наличието на плесен (вана, душ кабина, гумена постелка против подхлъзване във ваната). Характерът на тънкия слой, образуван от пречистената вода, е твърде различен спрямо слоя от непречистената. Тъй като не се образуват наноси, бактериите нямат основа, на която да се захванат. Целият този ефект се подсилва още и от дезинфекционната функция на цинка, който се съдържа във вътрешността на Energywater® Mineral Water Doctor.
Котленият камък причинява по-бързо износване на уредите, в които се образува, и така съкращава техния срок на експлоатация. Eergywater® Mineral Water Doctor не променя твърдостта на водата, но под неговото въздействие котленият камък, който преди всичко се образува от калцита, губи способността си да се утаява, втвърдява и полепва и с това се допринася за удължаването на експлоатационния срок на уредите.
Ако басейнът е напълнен с вода, която е била пречистена чрез Eergywater® Mineral Water Doctor, котленият камък ще се утаява в по-слаба степен по дюзите и в помпата, а също и на подгряващото водата в басейна отоплително тяло. Котленият камък все пак няма да изчезне от водата, той ще бъде наличен в по-мека форма и ще можете много по-лесно да изсмуквате с басейновата прахосмукачка евентуалните кристали и седименти на котления камък или да ги отстраните механично по друг начин. Тъй като нашият уред в случая би се ползвал в затворен цикъл на водата, трябва да се има предвид повишеното Ph на водата, понякога до стойност 8,6. Затова препоръчваме нашият уред да се инсталира по трасето на циркулацията на водата и да се пуска само в случаи на необходимост от отстраняване на налепите от котлен камък, които се образуват по стените на басейните при пълненето им с твърда вода.
Уредът работи благонадеждно на всякакви места, единственото ограничение могат да бъдат размерите на инсталационното пространство (при недостатъчно място за свързване). Това все пак може да се преодолее с помощта на различни инсталационни комплекти според типа на водопроводната система. Най-добре е да монтирате нашия уред в място, където се стига до смяна на температурата, за да може галваничните елементи да функционират ефективно.
Energywater® Mineral Water Doctor в момента е достъпен в мрежата на малките магазини, търгуващи с инсталационни части и материали (най-вече заради фирмите, работещи в областта на ВиК услугите). Възможно е да си го поръчате, да Ви бъде доставен с посредничеството на електронните магазини, но нашата фирма предпочита фирмите за инсталация на ВиК и магазините, където обслужващият персонал ще Ви обясни всичко, което трябва да знаете за монтажа. Ако не успеете да намерите нашия уред, моля свържете се с нас на посочените телефони или по имейл.
След инсталацията водопроводът вече няма да се задръства с утаечните съставки на котления камък, а вече напластилият се котлен камък постепенно ще се отмива, докато се отстрани напълно от вътрешната повърхност на тръбите. От вътрешната им страна впоследствие ще се образува хигиеничен микрофилм от арагонит, който няма способността да образува наноси, слоеве и на който не могат да се появят колонии от бактерии. Водопроводните тръби ще удължат срока си на експлоатация и транспортираната от тях вода ще има по-добро качество. Уредите като кафеварка и електрическа кана ще се почистват по-лесно, процесът на отстраняването на варовиковите седименти ще бъде много по-прост. Топлообменникът, в който се подготвя водата в бойлера, няма да бъде повреден от котления камък и благодарение на работната си експлоатация, без да бъде възпрепятстван от наносите, ще запази ефективността си, посочвана от производителите. С това ще спестите разходи и за енергия.
Твърдостта на водата и съответно – нейните минерални стойности не се променят под въздействието на Energywater® Mineral Water Doctor. Съдържанието на веществата, ставащи причина за твърдостта на водата, е еднакво с първоначалното – преди навлизането на водата в уреда. Твърдостта на водата обаче след пречистването е „стабилизирана“ и минералите няма да могат да образуват наноси. Става дума за начин за пречистване на водата, познат отпреди повече от 50 години, който обаче в съвремието ни не е така разпространен поради причината, свързана с доминиращата роля на химическите форми за пречистване на водата.
Уредът Eergywater® Mineral Water Doctor с размер 1″ има обща дължина от резба до резба 270 мм. Размерите му са проектирани така, че да работи надеждно до дебит 3,5 кубически метра за час, около 1 литър за секунда. Този размер е подходящ за свързване на водоподаването за цяла еднофамилна къща, по-голямо производство или овлажнителна система. Става дума за уред от клас „Home“, тоест – за домашно използване.
Прането с пречистена вода ще бъде по-щадящо по отношение на тъканите, перилните препарати ще се разтварят по-лесно и работните уреди няма да се задръстват с утайки. Това става така вследствие на формата на минерала на котления камък, който благодарение на галваничното пречистване се съдържа във водата като арагонит (не като калцит). В обществената пералня ползите се проявяват в по-малката употреба на перилни препарати и в по-щадящо пране на тъканите, най-вече на тези, които се перат много често (спално бельо, кърпи).

Тъй като в по-голямата си част уредите за готварско оборудване работят с по-високи стойности на температурата и налягането и с оглед на това какво е предписано за правилната функционална дейност на нашия уред, не препоръчваме той да се използва за професионално готварско оборудване и съветваме да се използват уреди, които са препоръчвани от производителите на готварско оборудване.