Твърдостта на водата се оценява според скалата за твърдост:

Обща твърдост на водата1) Градуси на твърдостта[°dH]2) Градуси на твърдостта [mmol/l]
Много мека вода 0 до 4 до 0,72
Мека вода 4 до 8 0,72 до 1,43
Средно твърда вода 8 до 12 1,43 до 2,14
Силно твърда вода 12 до 18 2,14 до 3,21
Твърда вода 18 до 30 3,21 до 5,35
Много твърда вода > 30 > 5,35

2) немски градуси

1) Оценка според: Хидрохимия, Павел Питер, 4. Актуализирано издание, ВХТУ в Прага, 2009

 

Конвертиране на твърдостта на водата:

1 mmol/l = 5,6 °dH

1 °dH = 0,1783 mmol/l